Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

Sôi nổi trại hè xã Tràng An năm 2018 

Căn cứ vào kế hoạch của Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Tràng An về việc tổ chức các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư hè năm 2018 và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.