TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

Số: 15 /BC-TTHTCĐ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Tràng An , ngày 25 tháng 03 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 03/2018 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 03/2018

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng.

           Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng: Tổ chức tốt hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 , ngày gia đình hạnh phúc 20/3 và ngày thành lập đoàn 26/3.

- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện  tốt giờ trái đất vào ngày 19/3 .

- Tổ chức cho Hs đi thi văn hóa ,thi viết chữ đẹp,thi TDTT cấp thị xã và cấp tỉnh đạt kết quả tốt

- Thường xuyên hoàn thành tốt công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm ,trường học ,chùa ...xanh - sạch - đẹp .

- Phối kết hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ , tọa đàm , gặp mặt ,TDTT mừng Đảng , mừng xuân  , mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 , ngày gia đình hạnh phúc 20/3 và ngày thành lập đoàn 26/3.

- Kết hợp tốt với các ban ngành tổ chức tuyên truyền ý nghĩa của ngày 8/3, 20/3,26/3.

- Kết hợp với trạm y tế xã tổ chức tiêm phòng uốn ván cho các em học sinh nữ khối 9 - Trường THCS Tràng An

- Tuyên truyền sức khỏe phòng các bệnh cho trẻ em và người già ,VSMT, vệ sinh ATTP trong khi thời tiết giao mùa.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện , tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội  … trong các ngày lễ hội

- Phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cây trồng và vật nuôi chăn nuôi 

- Các câu lạc bộ  dưỡng sinh, cầu lông , bóng truyền vẫn duy trì và hoạt động tốt

. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về tiêm chủng và tiêm chủng mổ rộng , tuyền truyền phòng chống các dịch bệnh , phòng rét trong các ngày rét đậm , rét hại ...   

2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

 

1

4/3

Trường MN thực hiện ngày chủ nhật xanh 

Trường MN Tràng An

30

Tốt

 

2

7-8/3

Trường Mầm Non ,TH ,THCS và các ban ngành xã Tràng An tổ chức kỉ niệm 105 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

 

Các trường ,Hội trường UBND xã

350

Tốt

 

3

10/3

 Công tác chuẩn bị cho lễ hội chùa Quỳnh.

Trường THCS Tràng An

210

Tôt

 

4

17/3

Hội chùa Quỳnh Lâm

 UBND xã,các  trường đóng trên địa bàn và các thôn trong xã.

1000

Tốt

 

5

17/3

.Lễ hội đua thuyền

7 thôn trên địa bàn xã.

200

Tốt

 

6

19/3

Tuyên truyền giờ trái đất

Trường THCS Tràng An

293

Tốt

 

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 04 /2018

  1. Dự kiến các hoạt động:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ , thể thao, mít tinh  để kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4,quốc tế lao động 1/5.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT ,các TNXH, an toàn thực phẩm.

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tuyên truyền kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh  các cây trồng , vật nuôi vụ xuân

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, cho người,  cây trồng , vật nuôi khi thời tết giao mùa

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm vào thứ 7 hàng tuần .

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

2.      Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 04 năm 2018

3.      Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Tràng An phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

Hoàng Thị Xinh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu