BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2018

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

  

Số:  16 /BC-TTHTCĐ

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Tràng An , ngày 25 tháng 04 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 04/2018 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 04/2018

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng.

           Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng: Tổ chức tốt hội nghị kí chương trình phối hợp giữa UBMTTQ với các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền nông thôn mới kiểu mẫu , vườn mẫu tới tất cả các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã,  thôn ,tổ chức thành công ngày hội tiến bước lên đoàn , ngày gia đình hạnh phúc 20/3 và ngày thành lập đoàn 26/3.Tổ chức tốt ngày chủ nhật xanh đối với cán bộ công chức , nhân dân và học sinh trong xã .

- Phối kết hợp giữa trạm y tế tiêm cho các em học sinh nữ khối 8 đang trong độ tuổi sinh sản.

-Phối kết hợp trạm y tế xã khám sức khỏe cho trẻ mầm non lần 2.

- Phối kết hợp với các trường học tổ chức và tuyên truyền ngày sách Việt Nam

- Được sự quan tâm của các cấp chính quyền đã tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm ,trường học ....

- Phối kết hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ , TDTT mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miềm Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5.

- Tuyên truyền sức khỏe phòng các bệnh cho trẻ em và người già ,VSMT, vệ sinh ATTP trong khi thời tiết giao mùa.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện , tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội  … trong các ngày nghỉ lễ.

- Phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cây trồng và vật nuôi chăn nuôi 

- Các câu lạc bộ  dưỡng sinh, cầu lông , bóng truyền vẫn duy trì và hoạt động tốt

. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về tiêm chủng và tiêm chủng mổ rộng , tuyền truyền phòng chống các dịch bệnh mùa hè ...

           2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

 

1

26/3

Tổ chức ngày hội tiến bước lên đoàn

Các trường học

750

Tốt

 

2

26/3

Tổ chức Đại hội TDTT xã Tràng An năm 2018

 

Sân vận động xã Tràng An

200

Tốt

 

3

31/3

Hưởng ứng ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam

 

Xã Tràng An

100

Tốt

 

4

2/4

Khám sức khỏe cho trẻ Mầm non lần 2

 Trạm y tế xã Tràng An

120

Tốt

 

5

3/4

Hội thi " xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

Trường MN Tràng An

350

Tốt

 

6

24/4

Tổ chức ngày hội đọc sách

Trường TH Tràng An

550

Tốt

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 05 /2018

  1. Dự kiến các hoạt động:

 - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ , thể thao, mít tinh  để kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4, 1/5, ngày chiến thắng Điện Biên phủ , ngày thành lập đội và ngày sinh nhật bác 19/5,

- Tiếp tục tuyên truyền luật bầu cử HĐND các cấp sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT ,các TNXH, an toàn thực phẩm.

- Phối kết hợp với các nhà trường tổ chức dạy và ôn luyện cho học sinh chuẩn bị thi học kì 2

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có.

- Tuyên truyền kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh  các cây trồng , vật nuôi vụ xuân.

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, cho người,  cây trồng , vật nuôi khi thời tết giao mùa.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm vào thứ 7 hàng tuần .

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 05 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Tràng An phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4. Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Hoàng Thị Xinh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu