TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

  

Số:  05 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Tràng An , ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 05/2018 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 05/2018

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND , Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng.

           Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng: Tổ chức hội nghị sơ kết mô hình xóm tự quản về an ninh trật tự , tiếp tục triển khai mô hình khu phố văn minh , nông thôn kiểu mẫu ,tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới , thôn nông thôn mới kiểu mẫu , vườn mẫu tới tất cả các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã, kết nạp đoàn viên  .Tổ chức tốt lễ tổng kết năm học ,lễ tri ân , thường xuyên ngày chủ nhật xanh đối với cán bộ công chức , nhân dân và học sinh trong xã theo tiếng kẻng môi trường vào các sáng chủ nhật hàng tuần . Ngoài ra còn tổ chức các buổi tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ , các buổi lao động vệ sinh trường học , sân vận động ,nghĩa trang liệt sĩ.

- Phối hợp với đài truyền thanh thôn , xã thường xuyên tuyên truyền bầu cử trưởng thôn .

- Phối hợp với các ban ngành để huy động cử tri tham gia ngày bầu cử trưởng thôn đạt tỉ lệ cao và thành công tốt đẹp .

- Tổ chức tuyên truyền luật bầu cử trưởng thôn và tháng ATGT.

- Được sự quan tâm của các cấp chính quyền đã tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm  theo tiếng kẻng chủ nhật xanh, trường học, sân vận động  ....

- Phối kết hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ , TDTT chào mừng ngày đại hội cháu ngoan Bác Hồ .

 - Tuyên truyền sức khỏe phòng các bệnh cho trẻ em và người già ,VSMT, vệ sinh ATTP trong những ngày oi nóng .

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện , tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội  … .

- Phổ biến kỹ thuật thu hoạch và bảo quản cho cây trồng và vật nuôi chăn nuôi 

- Các câu lạc bộ  dưỡng sinh, cầu lông , bóng truyền vẫn duy trì và hoạt động tốt

. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về tiêm chủng và tiêm chủng mổ rộng , tuyền truyền phòng chống các dịch bệnh mùa hè ...

            2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

 

1

25/4 – 1/5

Tuyên truyền ý nghĩa  của ngày 30/4/1975 và lịch sử ngày quốc tế lao động 1/5

Các trường học , cựu chiến binh các thôn

700

Tốt

 

2

27/4

Trường Tràng An tổ chức " Ngày hội thiếu nhi vui khỏe"

Trường Tiểu học Tràng An

400

Tốt

 

3

7/5

Trường Tiểu học , THCS Tràng An hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ và ngày hội văn hóa đọc

Trường TH, THCS Tràng An

400

Tốt

 

4

10/5

Hội nghị sơ kết mô hình xóm đoàn kết tự quản về ANTT, triển khai mô hình khu phố văn minh , xóm kiểu mẫu .

Công an xã

50

Tốt

 

5

10-12/5

Thi học kì II

Trường TH, THCS Tràng An

285

Tốt

 

6

 

 

 

19/5

Kết nạp đoàn viên

Đoàn TN xã và đoàn Trường  THCS

Tràng An

15

Tốt

 

7

21- 25/5

Lao động trường , sân vận động

Trường TH, THCS Tràng An

285

Tốt

 

8

25/5

Lễ tổng kết năm học

Trường Mầm nonTràng An

280

Tốt

 

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 06 /2018

  1. Dự kiến các hoạt động:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ  thăm hỏi và tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó nhân dịp kỉ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật , BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT ,các TNXH, an toàn thực phẩm.

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tiếp tục tuyên truyền kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh  các cây trồng , vật nuôi vụ hè thu .

- Tổ chức thu hoạch và bảo quản nông sản

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, cho người,  cây trồng , vật nuôi trong các ngày oi nóng

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật hàng tuần theo tiếng kẻng môi trường .

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 06 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Tràng An phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4. Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TTHTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu