BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

  

Số:  08 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Tràng An , ngày 25 tháng 08 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 08/2018 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 08/2018

                1. Thuận lợi:

 - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

  - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng.

           Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng: Tổ chức thành công buổi lễ kỉ niệm và gặp mặt các đối tượng chính sách , người có công với cách mạng ...lễ thắp nến tri ân cho các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang . Tổ chức thành công giải bóng đá và hội trại hè cho thiếu niên nhi đồng trên toàn xã  .Ngoài ra còn tổ chức thành công hội nghị tuyên truyền và thành lập doanh nghiệp trẻ năm 2018 . Tuyên truyền kỉ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, tham gia thành cộng hội thi người dẫn chương trình hay nhất về Đông Triều ,các hoạt động trả phép của giáo viên và  tưu trường, lao động , dọn vệ sinh  và chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho năm học 2018- 2019, học chính trị hè.

- Tiếp tục tổ dạy bơi theo kế hoạch đã đề ra .

-Có xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, phòng chống cháy nổ, thiên tai hỏa hoạn; công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa.

 - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi .

- Tiếp tục vệ sinh  sinh đường làng ngõ xóm, tạo môi trường xanh , sạch đẹp tại các đường thôn xóm ,trường học  ...

- Tuyên truyền sức khỏe phòng các bệnh cho trẻ em và người già ,VSMT, vệ sinh ATTP trong các ngày oi nóng và mưa lũ  .Đặc biệt tuyên truyền cho nhân dân phòng chống bệnh sốt sốt huyết hiện nay đang có nguy cơ phát triển mạnh, tuyền truyền phòng chống các dịch bệnh mùa hè khác ...

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện , tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội  …

- Phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cây trồng và vật nuôi chăn nuôi 

- Các câu lạc bộ  dưỡng sinh, cầu lông , bóng truyền vẫn duy trì và hoạt động tốt

. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về tiêm chủng và tiêm chủng mổ rộng      

                   2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.

  3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

 

1

1/ 8

 GV tập trung và trả phép

Các trường học

80

Tốt

 

 

2

11,12/8

Hội trại TNNĐ

Sân vận động xã

300

Tốt

 

3

15/8

Tựu trường

 

Các trường học

 

600

Tốt

 

5

15- 19/8

Tập trung học sinh lao động 

Các trường học

 

900

Tốt

 

6

30/7-14/8

 Tập huấn chuyên môn

Liên trường

 

100

Tốt

 

7

 

21/8

 Hội nghị tuyên truyền và thành lập doanh nghiệp năm 2018

 

Hội trường UBND xã Tràng An

50

Tốt

 

8

22/8

Tham gia hội thi người dẫn chương trình hay nhất về Đông Triều

Khu du lịch Quảng Ninh Gate

1

Tốt

 

9

24/8

Hội nghị bồi dưỡng chính trị

Hội trường UBND xã Tràng An

80

Tốt

 

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 09 /2018

  1. Dự kiến các hoạt động:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới 2018 -2019 .

- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, phòng chống cháy nổ, thiên tai hỏa hoạn; công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa.

- Rà soát cơ sở vật chất của trường, bổ sung sửa chữa bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản, hồ sơ sổ sách

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật , BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT ,các TNXH, an toàn thực phẩm.

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tuyên truyền kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh  các cây trồng , vật nuôi vụ hè thu.

- Tổ chức thu hoạch và bảo quản nông sản trên địa bàn  

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Đặc biệt tuyên truyền cho nhân dân phòng chống bệnh sốt sốt huyết hiện nay đang có nguy cơ phát triển mạnh, tuyền truyền phòng chống các dịch bệnh mùa hè khác ...Phòng tránh các bệnh, cho người,  cây trồng , vật nuôi trong các ngày oi nóng, mưa lũ  

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm xanh – sạch – đẹp.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học

                2. Thời gian tổ chức:

  - Tháng 09 năm 2018

                3. Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Tràng An phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

                   4.Kinh phí.

-  Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu