BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

  

Số:  10 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Tràng An , ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 10/2018 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 10/2018

1. Thuận lợi:

 - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

 - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng: Tổ chức thành công lễ kỉ niệm ngày quốc tề người cao tuổi , khai mạc hưởng ứng tuần học suốt đời với chủ đề "Trong cách học phải lấy tự học làm cốt" tổ chức thành công đại hội cán bộ viên chức  lao động , và đại hội liên đội năm học 2018 -2019 , đại hội cựu TNXP xã nhiệm kì 2018 -2023, giao lưu văn nghệ hội cựu giáo chức cụm 2.Tổ chức tốt và thành công buổi tập huấn kĩ thuật trồng khoai tây Aclantic, Tuyên truyền kĩ thuật và các biện pháp phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2018 và khai giảng lớp khởi sự doanh nghiệp các hoạt động tập huấn chuyên môn  bồi dưỡng CNTT trong giảng dạy… .

Trung tâm đã phối kết hợp với các trường học trong Tràng An và các câu lạc bộ trong xã tích cực tập luyện và tham gia  các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao , thao giảng kỉ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam.

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám bệnh định kì cho học sinh , tuyên truyền kiến thức về bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người già và phòng chống các bệnh giao mùa cho nhân dân

 – Phối hợp với trường học tổ chức phát động thi đua học tốt , dạy tốt chào mừng ngày PNVN 20/10 .

 - Tuyên truyền VSMT,Vệ sinh trường học,  tuyên truyên pháp luật,tuyên truyền ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện ,tuyên truyền phòng chống tội phạm ,về TNXH khác  …

-Tiếp tục  phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cây trồng và vật nuôi chăn nuôi 

- Các câu lạc bộ  dưỡng sinh, cầu lông , bóng truyền , bóng bàn vẫn duy trì và hoạt động tốt

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về ,tiêm chủng mổ rộng , tuyền truyền phòng

- Tiếp tục tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đưa xã Tràng An trở thành phường .

         2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

1

30/9- 1/10

Tổ chức kỉ niệm ngày quốc tế người cao tuổi

Hội NCT xã

75

Tốt

2

2-8/10

Khai mạc và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần học suốt đời năm 2018

Các trường học

700

Tốt

3

8/10

Tuyên truyền phòng chống tội phạm ,về TNXH khác , giao lưu văn nghệ hội cựu giáo chức cụm 2

 Hội cựu giáo chức cụm 2, Trường TH Tràng An

500

Tốt

4

10/10

Đại hội cựu TNXP nhiệm kì 2018 -2023

Hội trường UBND xã

50

Tốt

5

10,13/10

Đại hội liên đội năm học 2018 -2019.

 

TH,THCS, Tràng An

 

30

Tốt

6

15/10

Phát động thi đua chào mừng ngày 20/10, 20/11

THCS Tràng An

 

305

Tốt

 

 

7

18/10

Tập huấn chuyên môn , chia tay GV luân chuyển công tác

THCS Tràng An

 

30

Tốt

8

21/10

Khai giảng lớp khởi sự doanh nghiệp

Hội trường thôn Hạ 2

100

Tốt

9

Tháng 10

 Tiếp tục tuyên phòng chống các bệnh cho người , gia súc , gia cầm

Phát thanh các thôn

3500

Tốt

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 11 /2018

  1. Dự kiến các hoạt động:

- Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao , thao giảng , mít tinh kỉ để kỉ niệm ngày  ngày đoàn kết toàn dân 18/11,NGVN 20/11.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua học tập tốt dạy để kỉ niệm ngày NGVN 20/11

- Thu hoạch bảo quản nông sản và triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT,vệ sinh lớp học , nghiêm chỉnh thực hiện ATGT .

- Phối hợp với trường học tổ chức tốt ngày pháp luật nước CHXHCNVN

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người,  cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật xanh hàng tuần .

- Tiếp tục tuyên truyền hoàn thiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đưa xã thành phường.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

2.      Thời gian tổ chức:

- Tháng 11 năm 2018

3.      Hình thức tổ chức:

  - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Tràng An phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu