TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

  

Số:  11 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Tràng An , ngày 25 tháng 11 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 11/2018 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11/2018

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng: Tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri thị xã , lễ kỉ niệm 88 năm  ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất và ngày đại đoàn kết toàn dân , 36 năm ngày NGVN 20/11, các kì họp thường niên của HĐND,  . Ngoài ra còn tổ chức thành công ngày hội vệ sinh trường học năm 2018, ngày sử dụng tiết kiệm được , ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong ATGT và các hoạt động thi văn hóa  văn nghệ và thi giáo viên giỏi cấp trường , cấp thị xã chào mừng ngày NGVN 20/11 và chào mừng 55 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh . Tiếp tục phối hợp với các ban nghành đoàn thể khác thực hiện tốt tập huấn kĩ thuật trồng khoai tây Aclantic, tập huấn chuyên môn về CNTT, tập huấn khởi sự doanh nghiệp,thực hiện tốt ATGT ,trật tự ATXH ,lao động dọn vệ sinh toàn xã tạo môi trường xanh , sạch đẹp cho công tác kiểm tra chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và các tiêu chí cho xã Tràng An trở thành phường  ….

 - Tuyên truyền sức khỏe phòng các bệnh cho trẻ em và người già ,VSMT .Vệ sinh trường học, ATGT, tuyên truyên pháp luật,tuyên truyền ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện  …

- Phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cây trồng và vật nuôi chăn nuôi 

- Các câu lạc bộ  dưỡng sinh, cầu lông , bóng truyền  vẫn duy trì và hoạt động tốt

. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về ,tiêm chủng mổ rộng , tuyền truyền phòng chống các dịch bệnh  khi thời tiết giao mùa …..

                   2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

 

1

30/10/2018

Thi điền kinh ,Giao lưu cầu lông giữa cán bộ công chức xã và các cơ quan, các ban ngành đoàn thể trong xã .Tập huấn quy trình kỹ thuật trồng khoai tây Atlantic đảm bảo tiêu chuẩn chế biến   

MN, TH,THCS và các cán bộ công chức xã , các hộ trồng khoai tây

200

Tốt

 

2

1/11/2018

Trường THCS Tràng An tổ chức chuyên đề Ứng dụng dạy học phòng học thông minh .

THCS Tràng An

22

Tốt

 

 

 

 

 

3

15/10-05/11/2018

 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường nhân kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11. 2018 

Các trường học MN, TH,THCS THCS  Tràng An

15

Tốt

 

 

 

4

04,05/11/18

Tràng An phát động lao động dọn vệ sinh tạo môi trường : 

Các trường học MN, TH,THCS THCS , các ban ngành đoàn thể trong xã Tràng An

630

Tôt

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12,16/11/2018

Ngày hội vệ sinh trường học ,Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong ATGT

TH, THCS Tràng An 

950

Tốt

 

 

6

 

18/11/2018

Tràng An tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018).

 

Hội trường các thôn trong xã

450

Tốt

 

 

8

20/11/2018

Lễ kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2018.

 

Các  trường học của Tràng An

1300

Tốt

 

9

21/11/2018

Hội nghị tiếp xúc cử tri của thị xã

Hội trường UBND xã

100

Tốt

 

10

22/11/2018

Học tập nghị quyết của Đảng

Hội trường UBND xã

200

Tốt

 

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 12 /2018

  1. Dự kiến các hoạt động:

- Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao mít tinh kỉ để kỉ niệm ngày QĐND 22/12

- Tiếp tục triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT,vệ sinh lớp học , nghiêm chỉnh thực hiện ATGT .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người,  cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm xanh , sạch , đẹp .

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí cho công tác kiểm tra chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và đưa xã Tràng An trở thành phường  ….

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

          2.      Thời gian tổ chức:

                      - Tháng 12 năm 2018

3.      Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Tràng An phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu