Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt , tuyên truyền , triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng . 

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của thị ủy thị xã Đông Triều ,hôm nay ngày 23/11/2018 Đảng bộ xã Tràng An đã tiến hành hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt , tuyên truyền , triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng .

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.