Hội nghị học tập, quán triệt , tuyên truyền , triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng .

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của thị ủy thị xã Đông Triều ,hôm nay ngày 23/11/2018 Đảng bộ xã Tràng An đã tiến hành hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt , tuyên truyền , triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng .


       Về dự hội nghị có đồng chí Đoàn Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND , đồng chí Trương Văn Thiều – Bó bí thư Đảng ủy xã và toàn thể các cán bộ Đảng viên trong toàn xã Tràng An .

       Tại buổi học học trực tuyến các Đảng viên được nghiên cứu 3 chuyên đề :

      Chuyên đề 1 : Những nội dung cơ bản của nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn chiến lược đến năm 2045.

       Chuyên đề 2 : Những nội dung cơ bản của quy trình trách nhiệm nêu gương của CBĐV, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên BCH TW.

       Chuyên đề 3 : Những nội dung cơ bản của kết luận về tình hình kinh tế , xã hội ngân sách nhà nước 2018 , kế hoạch phát triển kinh tế dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 .

        Tại hội nghị các Đảng viên đã chăm chú nghe , học tập với tinh thần học tập nghiêm túc và hăng say để về có thể vận dụng vào chi bộ mình sao cho hiệu quả góp phần xây dựng quê hương Tràng An ngày càng giàu đẹp và văn minh  .

Toàn cảnh hội nghị :

Trực tuyến hội nghị

Hồng Lê


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất