Xuất bản thông tin

Các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã Tràng An lần thứ 22 nhiệm kì 2015 -2020

Các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã Tràng An lần thứ 22 nhiệm kì 2015 -2020

Đại hội Đảng bộ xã tiến tới Đại hội Đại biểu cấp trên là một hoạt động chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân ta đang ra sức quyết tâm học tập ,phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.


             Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ trong suốt tháng 4 và đầu tháng 5  tất cả các ban nghành trong xã đã và đang nô nức thi đua tổ chức rất nhiều các hoạt động học tập , phát triển kinh tế ,văn hóa , văn nghệ của hội người cao tuổi , hội phụ nữ ,thể thao hội phụ nữ và đoàn thanh niên , lao động sản xuất của hội nông dân và lao động vệ sinh môi trường của đoàn thanh niên .Tất cả các hoạt động đều nhằm mục đích tiến đến sự thành công của Đại hội và hứa hạn đại hội sẽ chọn ra một đội ngũ lãnh đạo có đức , tài để giúp cho xã tràng an ngày càng phát triển mạnh về kinh tế , vững về an ninh quốc phòng  . 

Hồng Lê