Xuất bản thông tin

Đảng bộ xã Tràng An tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930- 3/2/2015

Đảng bộ xã Tràng An tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930- 3/2/2015

Sáng ngày 03/02/2015 tại hội trường UBND xã , Đảng bộ xã Tràng An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) và triển khai kế hoạch " Chỉ đạo sản xuất, kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm năm 2015; kế hoạch đón xuân Ất Mùi ....Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2015.


    Tham dự lễ kỉ niệm có toàn bộ các đảng viên trong toàn xã
    Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đoàn Xuân Thành - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND đọc diễn văn kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, và chỉ rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua đã đạt được , khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
      Đối với các chi bộ, năm 2014 đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo tốt về phát triển kinh tế , chính trị ở địa phương  .  Năm 2015, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ và các chi bộ sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã học tập và làm theo chuyên đề là: "Trung thực, trách nhiệm"; "Gắn bó với Nhân dân"; "Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh", trong đó chú trọng nêu gương, thực hành và làm theo của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đồng thời, định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được để có biện pháp khắc phục cũng như phát huy kết quả đã đạt được.Ngoài ra, mỗi đảng viên ở các vị trí cần phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện các công việc.

      Cũng tại Lễ kỷ niệm, thường trực Đảng bộ đã công bố kết quả nhân sự Đại hội các chi bộtrong thơi gian qua.

Một số hình ảnh của buổi lễ .

                                                                                                          Hồng Lê.