Xuất bản thông tin

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, BÁO CÁO VIÊN TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GD&ĐT TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, BÁO CÁO VIÊN TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GD&ĐT TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG


DANH SÁCH GIÁO VIÊN, BÁO CÁO VIÊN

TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GD&ĐT

TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

(Đính kèm công văn số 124/PGD&ĐT ngày 05/3/2015 của Phòng GD&ĐT)

 

TT

Họ, tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Báo cáo viên tại TTHTCĐ

1

Đinh Thị Ngọc Dung

Vũ Quế Nga

PHT THCS Hồng Thái Đông

HT TH Hồng Thái Đông

Xã Hồng Thái Đông

2

Lê Thị Thúy Liễu

Hoàng Thị Vân

HT THCS Hồng Thái Tây

HT TH Hồng Thái Tây

Xã Hồng Thái Tây

3

Vũ Trường Thoi

Vũ Đình Cừ

HT THCS Hoàng Quế

HT TH Hoàng Quế

Xã Hoàng Quế

4

Bùi Văn Nghĩa

 Đỗ Văn Lệ         

HT THCS Yên Đức

HT TH Yên Đức

Xã Yên Đức

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phạm Văn Lượng

HT THCS Yên Thọ

HT TH Yên Thọ

Xã Yên Thọ

6

Trần Thị Thắm

Nguyễn Thị Hương

HT THCS Mạo Khê II

HT TH Mạo Khê A

TT Mạo Khê

7

Đặng Thị Thảo

Vũ Thị Phương Thảo

PHT THCS Kim Sơn

HT TH Kim Sơn

Xã Kim Sơn

8

Nguyễn Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Hiền

HT THCS Xuân Sơn

HT TH Xuân Sơn

Xã Xuân Sơn

9

Hoàng Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Liên

HT THCS Hưng Đạo

HT TH Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo

10

Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Thị Ái

HT THCS Đức Chính

HT TH Đức Chính

Xã Đức Chính

11

Nguyễn Thị Phương Chinh

Trần văn Toán

HT THCS Lê Hồng Phong

HT TH Lê Hồng Phong

Xã Hồng Phong

12

Phạm Thị Thiên Hương

Vũ Thị Hồng

HT THCS TT Đông Triều

HT TH TT Đông Triều

TT Đông Triều

13

Trần Thị Dung

Lê Thị Thu Hương

PHT THCS Tràng An

HT TH Tràng An

Xã Tràng An

14

Lê Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Nhung

HT THCS Bình Khê

HT TH Bình Khê 1

Xã Bình Khê

15

Nguyễn Văn Bẩy

Trần Thị Ngọc

HT THCS Tân Việt

HT TH Tân Việt

Xã Tân Việt

16

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Ngọc Lê

HT THCS Tràng Lương

HT TH Tràng Lương

Xã Tràng Lương

17

Vũ Thị Hằng

Trần Thị Kim Liên

HT THCS Thủy An

HT TH Thủy An

Xã Thủy An

18

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Thị Mơ

HT THCS Việt Dân

HT TH Việt Dân

Xã Việt Dân

19

Đoàn Thanh Tuân

Hoàng Yến

PHT THCS An Sinh

HT TH An Sinh A

Xã An Sinh

20

Ngô Thị Nguyệt

Nguyễn Hồng Điệp

HT THCS Bình Dương

HT TH Bình Dương

Xã Bình Dương

21

Bùi Thị Anh

Trần Thị Hạnh

PHT THCS Nguyễn Huệ

HT TH Nguyễn Huệ

Xã Nguyễn Huệ

 

(Danh sách này có 21 người).