Xuất bản thông tin

Học sinh kí cam kết thực nghị 36/2009/ND- CP của chính phủ .

Học sinh kí cam kết thực nghị 36/2009/ND- CP của chính phủ .

Sau khi được tuyên truyền , phổ biến nghị định 36/2009/NĐ- CP của chính phủ về sử dụng pháo , Chỉ thị 902/CT- TTg ngày 25/06/2009 của thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và quyết điịnh số 95/TTg của thủ tướng chính phủ về cấm sản xuất nhập khâủ , buôn bán tàng trữ đốt thả đèn trời .


 

          Hôm nay ngày 26/01/2015 TTHTCĐ kết hợp với Trường THCS Tràng An tổ chức cho học sinh v kí cam kết thực hiện nghị định 36/2009/NĐ- CP của chính phủ về sử dụng pháo , Chỉ thị 902/CT- TTg ngày 25/06/20096 Cp của chính phủ về cấm

  Không đốt pháo , thả đèn trời , không vận chuyển tàng trữ các loại pháo , vận động tuyên truyền gia điình , bạn bè tích cực giao nộp pháo , phát hiện cung cấp thông tin cho nhà trường , chính quyền địa phương các trường hợp vi phạm về pháo .

Không vi phạm luật ATGT.

Không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội . :

Sau khi được kí cam kết tại trường học sinh được mang bản cam kết về cho gia điình cùng cam kết để gia điình cùng thực hiện  trong các ngày lễ tết và các dịp lễ hội. Đây là các hoạt động thường niên của nhà trường để giúp cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước giúp cho mọi gia đình có cuộc sống bình yên và gia đình hạnh phúc đó chính là xu hướng phát triển của dất nước .

                                      

 

                                                                                 Đại diện học sinh các khối lớp lên kí cam kết.

                                                                                                                               Hồng Lê