Xuất bản thông tin

Kiểm tra sức khỏe cho nam công dân đủ 17 tuổi để đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Kiểm tra sức khỏe cho nam công dân đủ 17 tuổi để đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Căn cứ nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 vè đăng kí nghĩa vụ quân sự .
Thực hiện kế hoạch số 86/KH-HĐNVQS huyện Đông Triều ngày 12/02/2015 .


             Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tràng an giao cho ban chỉ huy quân sự xã Tràng An phối kết hợp với trạm y tế xã và TTHTCĐ tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nam công dân đủ 17 tuổi để đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu  tại trạm y tế xã Tràng An vào ngày 02/05 /2015.

         Mục đích của buổi  kiểm tra nhằm kiểm tra sức khỏe lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuôi trong năm , nam công dân chưa đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu . Trên cơ sở đó đê phân loại sức khỏe sơ bộ và tiến hành đăng kí nghĩa vụ quân sự tạo điều kiện nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ để thực hiện luật nghĩa vụ quân sự đạt hiệu quả và chất lượng cao .

       Chỉ trong ½ ngày làm  việc  buổi khám nghĩa vụ quân sự cho nam công dân đủ 17 tuổi để đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu đã thành công tốt đẹp và tất cả các nam công dân đến khám đều được các Bác sĩ ở Trạm khẳng định các nam công dân đều đủ điều kiện vè sức khỏe đẻ có thể sẵn sàng nhập ngũ .

Một số  hình ảnh của buổi kiểm tra ,

CTV : Hồng Lê