Xuất bản thông tin

Liên đội Trường tiểu học Tràng An hưởng ứng chương trình Nụ cười Hạ Long

Liên đội Trường tiểu học Tràng An hưởng ứng chương trình Nụ cười Hạ Long


Liên đội Trường tiểu học Tràng An hưởng ứng chương trình Nụ cười Hạ Long

 

                Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐTN-ĐT ngày 15/12/2014 của Ban Chấp hành huyện Đoàn về triển khai chương trình "Nụ cười Hạ Long" trong đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Đông Triều.

                Bám sát nội dung hướng dẫn của BTV huyện Đoàn về nội dung, hình thức và ý nghĩa của hoạt động của chương trình hưởng ứng "Nụ cười Hạ Long". BCH chi đoàn và Liên đội đã được sự chỉ đạo của BGH đã lên kế hoạch thực hiện. Với sự cộng tác nhiệt tình của các em học sinh, dưới sự hướng dẫn của cô tổng phụ trách và một số thầy cô khác đã thiết kế một hình khối đơn giản mà hàm chứa nhiều ý nghĩa.

                 Từ những hành động và việc làm thiết thực trong liên đội nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết rộng rãi về Hạ Long trong  thiếu nhi của nhà trường và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ  với danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Ninh

Sau đây là hình ảnh về chương trình hưởng ứng "Nụ cười Hạ Long":

                                                                                                                            Phạm Văn Sĩ