Xuất bản thông tin

Tập huấn công nghệ thông tin cho các trưởng thôn :

Tập huấn công nghệ thông tin cho các trưởng thôn :


               Được sự quan tâm của Đảng ủy , UBND, HĐND . Hôm nay ngày 10/11/2014 tại hội trường UBND xã Tràng An đã tổ chức bồi dưỡng CNTT cho các trưởng thôn . Đợt bồi dưỡng CNTT này sẽ giúp cho các trưởng thôn có thêm những kiến thức và những hiểu biết về CNTT qua đó sẽ giúp cho các trưởng thôn cập nhập những thông tin một cách liên tục và kịp thời giúp cho việc chỉ đạo quản lý công việc thôn ngày càng hiệu quả hơn . Đây cũng là một trong những tiêu chí về đích của nông thôn mới .

                                                                                                                  Hồng Lê