Xuất bản thông tin

Tràng An tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe nhân dân năm 2015 .

Tràng An tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe nhân dân năm 2015 .

Thực hiện kế hoạch số 16 /KH- UBND Huyện Đông Triều về việc phát động tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe nhân dân năm 2015 .Được sự nhất trí và chỉ đạo của Đảng ủy, UBND sáng ngày 22/03/2015 tại sân vận động bàn cờ trung tâm xã Tràng an đã diễn ra buổi chạy Olimpic vì sức khỏe nhân dân năm 2015 .


       Buổi chạy đã thu hút nhiều nhân dân trong xã với nhiều thành phần tham gia như hội người cao tuổi , CCB, hội nông dân , hội phụ nữ , đoàn thanh niên , thanh thiếu niên và nhi đồng .

                Sân vận động bàn cờ nơi tập kết và xuất phát của quãng đường chạy .

        Địa điểm xuất phát : Từ sân vận động bàn cờ chạy theo đường UBND đến cổng làng Hạ Lôi 1 theo trục đường 186 về điểm xuất phát sân vận động bàn cờ .

                                       Các địa điểm người dân chạy qua .

       Quãng đường chạy tuy không dài nhưng nó đã giúp "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại " Bắt đầu từ ngày hôm nay chạy oolimpic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm của xã và từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện TDTT nâng cao thể chất cho mọi người góp phần làm tăng sức mạnh của công đồng để xây dựng quê hương xã Tràng an ngày càng giàu mạnh , văn minh.

Hồng Lê