Xuất bản thông tin

Trường THCS Tràng An tập huấn CNTT cho cán bộ giáo viên năm học 2015 – 2016 .

Trường THCS Tràng An tập huấn CNTT cho cán bộ giáo viên năm học 2015 – 2016 .

Thực hiện kế hoạch của nhà trường và kế hoạch của năm học


           Trong 2 ngày 12, 13/8/2015  TTHTCĐ xã Tràng An kết hợp với Trường THCS Tràng An đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tin hoc cho CBGV nhà trường . Ngay từ 7h30 ngày 12/8/2015 toàn thể giáo viên đã say sưa học tập với nội dung học tập " Lớp học thông minh" và đã thu đươc kết quả rất cao trong ngày học đầu tiên .

Đồng chí Dương Thị Hiền đang tập huấn nội dung học tập " Lớp học thông minh" cho CBGV.

Các CBGV đang say sưa học tập.

Hồng Lê.