Xuất bản thông tin

Trường THCS Tràng An tập huấn CNTT"Kí giáo án trực tuyến" cho cán bộ giáo viên năm học 2015 – 2016.

Trường THCS Tràng An tập huấn CNTT"Kí giáo án trực tuyến" cho cán bộ giáo viên năm học 2015 – 2016.

Thực hiện kế hoạch của Phòng giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều , của nhà trường và kế hoạch của năm học


       Ngày thứ hai tức ngày 13/8/2015 trong đợt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đó là tiếp tục bồi dưỡng  tin hoc với phần mềm: "Kí giáo án trực tuyến" cho CBGV,NV nhà trường .Khi tập huấn phần mềm này tất cả các giáo viên đều chăm chú lắng nghe quan sát  trình tự các bước làm để sao cho sau buổi tập huấn mỗi cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường đều biết cách đưa giáo án , tư liệu của mình lên trang để đăng tải và kí duyệt sao cho đúng trình tự và quy định .

Đồng chí Nguyễn Thị Hường và đồng chí Nguyễn thị Ngát đang tập huấn nội dung học tập về  "Kí giáo án trực tuyến" cho CBGV.

Hồng Lê.