Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 113/KHBGDT NGÀY 9/3/2015 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM VỚI HỌC SINH NĂM 2015

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 113/KHBGDT NGÀY 9/3/2015 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM VỚI HỌC SINH NĂM 2015


TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 113/KHBGDT NGÀY 9/3/2015 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM VỚI HỌC SINH NĂM 2015

 

Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015; Kế hoạch số113/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015; Kế hoạch số 33/KH- BATGT của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh về hành động thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm với trẻ em năm 2015;

Ban chỉ đạo công tác ATGT nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật quy định về đội mũ bảo hiểm cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Sáng nay ngày 08/4/2015 ,100% cán bộ, GV và học sinh trong trường đã tham gia Lễ hưởng ứng Kế hoạch 113/KH – BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, trên truyền hình  truyền trực tuyến tại trường THCS thị trấn Đông Triều cùng tham dự Lễ phát động hưởng ứng còn có BDD Hội cha mẹ học sinh của nhà trường

           Với thông điệp "Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm" hay "Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ", và "Nhớ lời thầy cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện",  tăng cường triển khai các hoạt động giáo dục về an toàn giao thông vào các giờ giảng dạy trên lớp, hoạt động ngoại khóa, sự kiện, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; thông qua hệ thống phát thanh, của nhà trường... nhằm giúp các em hiểu và chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

         Sau lễ hưởng ứng, nhà trường tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015;                                  

Một số hình ảnh hoạt động

                                                                                                

 

 

                                                                                                            Cao Thị Thu Hương