Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Tràng An thực hiện ký cam kết ATGT, an toàn an ninh trường học

Trường Tiểu học Tràng An thực hiện ký cam kết ATGT, an toàn an ninh trường học


Trường Tiểu học Tràng An thực hiện ký cam kết ATGT, an toàn an ninh trường học

Thực hiện Công văn số 521/PGD&ĐT, ngày 19/8/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT, đảm bảo an toàn, an ninh trường học năm học 2014 -2015, Ban giám hiệu và Liên đội trường Tiểu học Tràng An đã triển khai tuyên truyền tới giáo viên và học sinh thực hiện tốt luật ATGT.

 

     Ngay từ tuần học đầu tiên sau khai giảng (đầu tháng 9) nhà trường đã phát động "Tháng an toàn giao thông" làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức ATGT, tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh không vi phạm các quy định về TTATGT, thực hiện an toàn an ninh trường học trong cả năm học vào sang  thứ hai ngày 29/9/2014.

     Qua buổi kí cam kết giúp học sinh hiểu thêm về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Một số hình ảnh: 

 

 

 

 

                                                                                                                  Cao Hương.