Xuất bản thông tin

Tuyên truyền đổi mới căn bản toàn diện giáo dục .

Tuyên truyền đổi mới căn bản toàn diện giáo dục .

Nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.


                 Thực hiện chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại công văn số 118/BGDĐT-GDTX ngày 09/01/2015, của sở giáo dục và đào tạo tại công văn số: 348/SGDĐT-GDTX ngày 13/02/2015 và thực hiện sự chỉ đạo của phòng giáo dục đào tạo Huyện Đông Triều về việc Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại trung tâm học tập cộng đồng(TTHTCĐ) .Hôm nay ngày 16/03/2015 TTHTCĐ xã Tràng An đã kết hợp với trường THCS Tràng An tổ chức buổi ngoại khóa NGLL cho học sinh, phụ huynh 2 nội dung cơ bản của việc đổi mới căn bản , toàn diện giáo dục là việc thực hiện thông tư 30 ban hành quy định đánh giá Tiểu học và một số vấn đề về kì thi THPT quốc gia năm 2015 .

        Về dự buổi tuyên truyền có đồng chí Nguyền Ngọc Tú – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường – Phó giám đốc TTHTCĐ xã Tràng An , các CBGV, NV nhà trường ,các phụ huynh và cùng toàn thể 347 HS của trường.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

            Mở đầu buổi tuyên truyền các em được nghe cô Dương Thị Huyền – Tổng phụ trách đội lên tuyên truyền về nghị quyết đổi mới chương trình, sách giáo khao giáo dục phổ thông theo nghị quyết số 88/2014/QH13 .

Cô Dương Thị Huyền – Tổng phụ trách đội lên tuyên truyền về nghị quyết đổi mới chương trình, sách giáo khao giáo dục phổ thông theo nghị quyết số 88/2014/QH13 .

           Để hiểu rõ sự đổi mới các em học sinh , PHHS và cô Nguyền Thị Ngát tham gia trò chơi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về sự đổi mới trong kì thi THPT quốc gia , và sự đổi mới trong cách đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30 .   

Cô Nguyễn Thị ngát và các em đang sôi nổi trong chò trơi..

   Mặc dù buổi ngoại khóa diễn ra rất ngắn trong một tiết chào cờ nhưng các bậc PHHS ,các em học sinh đã rất sôi nổi và cũng đã phần nào có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện nội dung đổi mới trên để từ đó có thể tiếp tục tuyên truyền cho người dân ở địa phương về vấn đề đởi mới giáo dục hiện nay .

   Nguyễn Lê