Kế hoạch hoạt động tháng 9/2020

 

                       TRUNG TÂM HTCĐ

PHƯỜNG TRÀNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/KH-TTHTCĐ

     Tràng An, ngày 25 tháng 8 năm 2020

                                                                           

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2020

 

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Tràng An;

            - Trung tâm HTCĐ phường Tràng An xây dựng Kế hoạch hoạt động tháng 9/2020 cụ thể như sau:

 

1. Dự kiến các hoạt động

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phườngTràng An tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9 như: 2/9: Quốc khánh (1945). Ngày chủ tịch HCM qua đời (1969), 12/9/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh, 20/9/1977: VN trở thành thành viên Liên hiệp quốc, 23/9/1945: Nam Bộ kháng chiến, 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn.

- Chuẩn bị tốt cho các hoạt động chào mừng khai giảng chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tích cựu tham gia các hoạt động của phường và của thị xã như: Ngày chủ nhật xanh, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.

- Chuẩn bị ngày tựu trường 03/9/2020 và khai giảng năm học mới 2020-2021 vào ngày 05/9/2020,

- Chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng khai giảng tuần lễ học tập suốt đời năm học 2020-2021.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa. Đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, giáo viên) của Trung tâm HTCĐ

   phường Tràng An

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/8/2020 đến 25/9/2020

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 07 khu và hội trường UBND phường Tràng An, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 9/2020; Báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả.

* Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 07 khu; các trường MN, TH, THCS; Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp; toàn bộ nhân dân trên địa bàn phường Tràng An.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 9/2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra ./.

5. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ phường Tràng An

- UBND phường Tràng An.

- Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

P.GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu