Asset Publisher

Buổi họp đầu tiên của năm học 2015 – 2016

Buổi họp đầu tiên của năm học 2015 – 2016

Sau 2 tháng nghỉ hè và nghỉ phép , ngày 1/8 /2015 toàn bộ cán bộ ,giáo viên , nhân viên và học sinh của nhà trường đã về trường tập trung đông đủ .


              Đúng 8h buổi họp hội đồng đầu tiên của năm học 2015 – 2016 đã diễn ra nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình hoat động hè và phân công chuyên môn , nhiệm vụ cho năm học mới . Buổi họp diễn ra trong không khí hăng say , phấn khởi điều đó sẽ hứa hẹn trong năm học tới tập thể CBGV,NV nhà trường sẽ thi đua Dạy tốt, Học tốt đạt được nhiều thành tích hơn  năm học trước .

Buổi họp hội đồng đầu tiên của năm học .

Hồng Lê