Asset Publisher

Các hoạt động kỉ niệm 68 năm ngày thương binh liêt sĩ 27.07.2015

Các hoạt động kỉ niệm 68 năm ngày thương binh liêt sĩ 27.07.2015

Thực hiện chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban bí thư thường trực trung ương Đảng về ‘ tăng cường lãnh đạo , chỉ đạo đối với công tác thương binh liệt sĩ , người có công" và phong trào "Đền ơn đắp nghĩa"


     Kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ nhằm tuyên truyền , phổ biến nâng cao ý thức cán bộ Đảng viên , công chức , lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn các chủ trương chính sách , pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo các gia đình liệt sĩ , người có công với cách mạng , giáo dục chủ nghĩa yêu nước , truyền thống cánh mạnh đối với thế hệ trẻ , tự hào , ghi nhớ và tôn vinh những công hiến và hy sinh của các thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước , nâng cao trách nhiệm trong công tác chăm lo thương binh , gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại địa phương .Tiếp tục khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân , đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đắp nghĩa"và truyền thống đạo lí "Uống nước nhớ nguồn " nhằm huy động mọi nguồn lực của xã hội để thăm hỏi , tặng quà, để hỗ trơ cho thương bệnh binh , gia đình liệt sĩ , người và gia đình có công với cách mạng và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần . Làm cho viêc thực hiện các hoạt động đền ơn đắp nghĩa thực sự là trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội

       Phát huy truyền thống đạo lí "Uống nước nhớ nguồn"phát triển mạnh mẽ phong trào "Đền ơn đắp nghĩa"nhân dịp kỉ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sĩ . Để chăm lo tôt đời sống cho thương binh , gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại địa phương hàng năm như thường lệ cứ vào ngày 27/7 được sự quan tâm của các cấp chính quyền , các ban ngành địa phương,các đơn vị đóng trên địa bàn đã thăm khám tư vấn sức khỏe ,chữa bệnh và cấp thuốc cho các đối tượng , gia đình chính sách đồng thời cũng  thăm hỏi ,động viên và  tặng quà cho các đối tượng , gia đình chính sách  ,người có công với cách mạng ở các thôn đồng loạt vào ngày 24/07 . Vào tối ngày 27/07 UBND phối hợp với UBMTTQ và Đoàn thanh niên tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang để tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất của Tổ quốc.

                                                                                                                        Hồng Lê