Asset Publisher

Đại hội Đảng bộ xã Tràng An nhiệm kì 2015 – 2020 .

Đại hội Đảng bộ xã Tràng An nhiệm kì 2015 – 2020 .

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XXII.Được sự nhất trí và cho phép của thị ủy Đông Triều Ngày 7,8 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ xã Tràng An – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tỏ chức Đại hội Đảng bộ xã Tràng An nhiệm kì 2015 – 2020.


                 Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Vũ Văn Học – Phó bí thư thị ủy – CTUBND thị xã Đông Triều cùng đoàn đại biểu đại diện cho các ban nghành thuộc thị ủy , UBND thị xã Đông Triều và 130 đại biểu chính thức là các Đảng viên tiêu biểu đại diện cho các các chi bộ thuộc Đảng bộ xã đã về dự đại hội  .Trước khi tiến hành Đại hội các Đảng viên đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ để báo công và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ đất nước .

Văn nghệ chào mừng đại hội 

Học sinh đánh trống chúc mừng đại hội 

Các đoàn đại biểu lên tăng hoa và chúc mừng đại hội .

       Tiếp theo đại hội được chính thức bắt đầu tại hội trường UBND xã Tràng An cùng với các nghi lễ đại hội . Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiên nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kì 2010- 2015 qua 5 năm thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXI trong những điều kiện là một xã thuần nông đời sống của nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông nghêp. Mặc dù tình hình knh tế xã hội đang có nhiều diễn biến phức tạp về thời tiêt , dịch bệnh , giá cả thị trường và sự suy thoái nền kinh tế thế giới nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh và đời sống vật chất tinh thần ở bộ phận một số nhân dân .Song được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Thị ủy – HĐND- UBND Thị xã Đông Triều . BCH Đảng bộ xã dã tập trung trí tuệ đoàn kết , nhất trí, lãnh đạo, điều hành,nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng . Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được tập trung triển khai quyết liệt. Đến cuối năm 2014, xã Tràng An đã hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới và thực hiện nghị quyết đạt kết quả khá tích cực và vượt chỉ tiêu chủ yếu  của nghị quyêt Đại hội XXI đã đề ra . Tốc độ tăng binh quân 5 năm đạt 13,4%, thu nhập bình đầu người năm 2014 đạt 26,8 triệu đồng /người /năm.Năm 2015 ước đạt 28 triệu đồng /người /năm . Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng dàn tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ. Năm 2014 tỉ trọng công nghệp – xây dựng :56,69%, dịch vụ 26,76%, nông nghiệp là 16,56% so với năm 2010, ước thực hiện năm 2015 tỉ trọng tương ứng là : 57,14%- 27,07%- 15,79%   .Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện chu đáo. Công tác an ninh, quốc phòng được tăng cường và đảm bảo.

Đại hội bỏ phiếu tín nhiệm BCH khóa mới .

              Bước vào nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, nhân dân và những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân xã Tràng An phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ , đổi mới tiến công , tích cực khai thác và phát huy các thê mạnh , tiềm năng của địa phương, nỗ nực vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu , hoàn thành thắng lợi các mục tiêu , nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng xã lần thứ XXII đề ra để thực hiện thành công xã nông thôn mới tiên tiến xây dựng xã Tràng an ngày càng giàu đẹp văn minh .

BCH nhiệm kì mới ra mắt

             Kết thúc  Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XXII; lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy khóa XXII; bầu các đồng chí tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã; và thông qua Nghị quyết về các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Hồng Lê