Asset Publisher

Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo bộ luật hình sự(Sửa đổi ) .

Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo bộ luật hình sự(Sửa đổi ) .

Ngày 24/8, tại UBND xã Tràng An ,Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo bộ luật hình sự (Sửa đổi ) .


       Tham dự hội nghị gồm có : Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và các bí thư , trưởng thôn và các tầng lớp nhân dân tham gia.

         Dưới sự chủ tạo của đồng chí Bùi Tố Hiếu – CTHĐND , sau khi đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Công chức tư pháp hộ tịch thông qua dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi) thì đã được toàn thể các đại biểu nhất trí dự thảo ban đầu có 32 tội danh mà pháp nhân phải truy cứu trách nhiệm hình sự

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Công chức tư pháp hộ tịch thông qua dự thảo bộ luật hình sự( sửa đổi)
             Tiếp tục các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến đối với 8 vấn đề trọng tâm trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) như: trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; loại bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp, quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt trục xuất; việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong lĩnh vực kinh tế; bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; về việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới. 
 

Các ý kiến đóng góp của đại biểu đối với dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi
             
Tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến  cho các vấn đề trên , có những vấn đề về bộ luật các đại biểu nhất trí  có những luật các đại biểu không nhất trí .Các đại biểu đã đề xuất ý kiến chỉnh sửa bố cục, từ ngữ ở một số chương, điều trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)…

           Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, quy định của Hiến pháp để Bộ luật Hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Tạo điều kiện cho nhân dân được thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân.


Hồng Lê