Asset Publisher

Tràng An tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014).

Tràng An tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014).

Ngày 18/11 tại hội trường 7 thôn của xã Tràng An đồng loạt tổ chức ngày Đại đoàn kết toàn dân nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014). Nhằm đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.


        "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" đây là một nét đẹp văn hóa, có tác dụng tích cực trong đời sống của Nhân dân. Đây là ngày vui trong cộng đồng dân cư, vừa gìn giữ truyền thống, vừa động viên khích lệ nhau phấn đấu xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, xã hội phát triển, mạnh giàu

     Tới dự ngày hội có các đồng chí là đại diện cho đảng uỷ , chính quyền và các ban ngành ,đoàn thể trong xã 

 

    Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bên cạnh nội dung quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Ban công tác Mặt trận tổ quốc tại các khu dân cư cũng tập trung đánh giá việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: kết quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới,  việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Có thể nói, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là dịp phát động các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu. Đồng thời vận động để giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị lũ lụt, thiên tai. Ngày hội đã đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm; là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở, các thôn các khu dân cư vẫn đang nỗ lực, đoàn kết, thi đua phát triển về mọi mặt: giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh; đề cao tinh thần chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Một số hình ảnh của ngày hội :

Văn nghệ thôn 6

Đồng chí Lê Văn Kim đọc báo cáo tổng kết 1 năm hoạt động của thôn và phưong hứóng của năm tới

Quang cảnh nhân dân tham dự ngày hội .

       Việc tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết ở thôn chính là động lực để  toàn thể Nhân dân trong xã càng có thêm động lực tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành  thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" và hướng tới chương trình về đích nông thôn mới vào cuối năm 2014.

                                                                                                                   Hồng Lê