Asset Publisher

Trường TH Tràng An tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12

Trường TH Tràng An tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12


Trường TH Tràng An tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12

 

               Trường TH Tràng An tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

                Hưởng ứng cuộc phát động Cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khối lớp 4, 5 của trường tham dự. Nhiều bài có chất lượng cao, hình thức trình bày sáng tạo, đặc biệt là câu 5 đã được cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thể hiện cảm tưởng sâu sắc về cảm tưởng, kỷ niệm của bản thân, của gia đình, quê hương mình về "Bộ đội Cụ Hồ", về mối quan hệ đoàn kết quân dân, về chủ quyền, biển đảo quốc gia và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Cuộc thi đã có tác dụng to lớn trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; qua đó tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cùng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

          Trong lễ kỷ niệm ngày 18/12/2014 của UBND huyện Đông Triều, trương TH Tràng An đã vinh dự là 1 trong 11 đơn vị được nhận giải tập thể cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/2014./.

Hình ảnh tại buổi lễ

 

CTV: Nguyễn Thị Hồng