Asset Publisher

Trường tiểu học Tràng An thực hiện chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn”

Trường tiểu học Tràng An thực hiện chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn”


Trường tiểu học Tràng An thực hiện chuyên đề "Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn"

Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường, kế hoạch triển khai chuyên đề chuyên môn năm học 2014 – 2015. Ngày 13/12/2014, trường Tiểu học Tràng An đã tổ chức chuyên đề " Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn" do tổ chuyên môn khối 2-3 thực hiện.

 

  Các thầy cô toàn trường được dự giờ quan sát mọi hoạt động của học sinh qua tiết dạy của cô giáo Vương Thị Huyên với môn tập làm văn, bài " Khen ngợi. Kể nhắn về con vật. Lập thời gian biểu". Sau tiết học này đồng chí Bùi Thị Hồng – tổ trưởng tổ 2-3 đã chủ trì phần thảo luận. Với rất nhiều sự tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí trong tổ cùng với ban giám hiệu nhà trường và các đồng chí trong tổ khác.

 Qua buổi sinh hoạt này, giáo viên nhận thấy những điểm mới, khác trong sinh hoạt chuyên môn. Chẳng hạn: Trước đây sinh hoạt chuyên môn thông qua dự giờ thì trọng tâm dự giờ, thảo luận tập chung vào việc dạy của giáo viên và sau dự giờ có đánh giá xếp loại. Còn  sinh hoạt theo cách đổi mới là lấy học sinh làm trung tâm để dự giờ, thảo luận, tập trung vào việc học của học sinh. Dự giờ để chia sẻ, học hỏi nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên, cùng tìm ra những điểm còn hạn chế  của các em để có biện pháp dạy học phù hợp.

 Một số hình ảnh: 

 

 

                                                    Giờ dạy và học môn Tập làm văn của cô giáo Vương Thị Huyên

 

                                                                                                                    Bùi Thị Liên