Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Tràng An lần thứ XXVII nhiệm kì 2021-2026

"Đoàn kết- Sáng tạo- Tự tin- Hội nhập- Phát triển" là chủ đề của Đại hội Hội LHPN phường Tràng An lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được tổ chức chiều ngày 26/4/2021.


         5 năm qua, Hội LHPN phường Tràng An đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động của công tác Hội theo hướng bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương; thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội LHPN các cấp đề ra.
 
        Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường Tràng An đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của phường Tràng an trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội còn tích cực tham gia vào đẩy mạnh phát triển kinh tế; văn hóa- thể thao; giáo dục, y tế, xây dựng đời sống gia đình, đảm bảo ANQP… Nhờ tham gia tích cực vào lĩnh vực phát triển kinh tế nên tốc độ tăng trưởng bình quân của phường 5 năm qua đã đạt 11,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và thương mại dịch vụ. 68% tỉ lệ lao động nữ trong ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã ngày càng khẳng định vai trò của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế của địa phương.
 
          Một điểm nhấn quan trọng của Hội LHPN phường Tràng An nhiệm kỳ qua đó là công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trọng tâm của chương trình này là phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không- 3 sạch. Đến cuối năm 2020, qua tổng kết đã có trên 97% số hội viên tham gia phong trào qua đó đã làm cho đời sống kinh tế cũng như đời sống tinh thần của các gia đình hội viên ngày càng được nâng cao, góp phần vào sự phát triển, đi lên về mọi mặt của địa phương thời gian qua. Bên cạnh đó, nhiều phong trào và công tác Hội khác do Hội LHPN phường triển khai thực hiện cũng đã đạt được kết quả cao và được Hội cấp trên cũng như Đảng ủy, chính quyền địa phương ghi nhận như cuộc vận động " Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện ATVS thực phẩm"; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh"…
 
Một số hình ảnh tại Đại hội 
 

 Đại hội Hội LHPN phường Tràng An lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "5 không- 3 sạch"; phấn đấu 100% hội viên tham gia BHYT; 100% số cán bộ, hội viên ứng dụng CNTT trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Hội; thực hiện có hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; 85% bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tiếp cận kiến thức nuôi dạy con tốt; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội…

                                                                                                                                                              Ngô Dung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất