HÀNH VI, Ý THỨC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH TỚI SỰ THÀNH CÔNG TRONG PHÒNG CHỐNG ĐẠI ĐỊCH!

HÀNH VI, Ý THỨC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH TỚI SỰ THÀNH CÔNG TRONG PHÒNG CHỐNG ĐẠI ĐỊCH!


     Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bản thị xã Đông Triều đang rất khẩn cấp, có nguy cơ rất cao, biến chủng có khả năng lây nhiễm gấp nhiều lần liên quan tới các đối tượng F0, F1, F2 trên địa bàn thị xã. Qua rà soát toàn bộ thị xã đã có khoảng 1.197 người làm việc tại thành phố Chí Linh, trong đó có 651 người làm việc tại Công ty TNHH Puyol. Toàn thị xã có 51 đối tượng F0, (trong đó có 36 F0 đang được điều trị, cách ly tại Hải Dương; đã xuất hiện 15F0 trên địa bàn thị xã hiện đang điều trị, cách ly tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển). Trước tình hình phức tạp như vậy, Thị xã Đông Triều chuẩn bị phong tỏa toàn bộ thị xã để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ý thức, hành vi thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân trên địa bàn thị xã quyết định tới sự thành công công tác phòng, chống dịch bệnh. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, tinh thần đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển; vậy đề nghị mọi người dân trên địa bàn thị xã Đông Triều nâng cao tinh thần, trách nhiệm vì bản thân, gia đình và cộng đồng, nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế nếu tiếp xúc với các trường hợp F0, F1, F2, F3, F4 tại đơn vị Y tế gần nhất hoặc qua các ứng dụng trực tuyến; không ra khỏi nhà; thực hiện nghiêm khẩu hiệu "5K", thực hiện nghiêm nguyên tắc phong tỏa người - người; nhà - nhà; thôn, khu - thôn, khu; xã, phường - xã, phường, góp phần cùng cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành công; đảm bảo cuộc sống ổn định cho mọi người dân trên địa bàn thị xã.
 
                                                                                   NGÔ DUNG


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất