UBND phường Tràng An tổ chức kì họp khóa XX,nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp lần thứ mười ba.

Chiều ngày 01 tháng 6 năm 2020 UBND phường Tràng An tổ chức họp khóa XX,nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp lần thứ mười ba ( kỳ họp bất thường )


         Tại kỳ họp,UBND phường đã trình tờ trình về việc miễn chức vụ Chủ tịch UBND phường và tờ trình về việc bầu  bổ sung chức vụ chủ tịch UBND phường khóa XX.Với sự tín nhiệm và thống nhất cao của 100% đại biểu UBND phường,ông Vương Văn Thuần đã trúng cử chức danh Chủ tich UBND phường khóa XX NHIỆM KỲ 2016-2021.Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa XX đối với đồng chí Đoàn Xuân Thành.

     Theo đó, UBND thị xã đã Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vị chủ tịch UBND phường Tràng An đối với đồng chí Vương Văn Thuần,Bí thư Đảng ủy phường khóa XX,nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ 01/06/2020. 

                                                                                                                         Ctv Ngô Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất