CƠ SỞ VẬT CHẤT

2.Về cơ sở vật chất;
Cở sở hạ tầng của địa phương mới sửa chữa xong, do còn thiếu về số phòng làm việc của các phòng ban của địa phương


 Vì vậy TT không thể bố trí riêng  một  phòng làm việc mà vẫn làm việc chung cùng một phòng với phòng văn hóa xã, phòng truyền thanh xã với tổng diện tích 16m2. Lên việc trang trí các biểu bảng chưa thực hiện được.

                 - Có 1 bàn + ghế làm việc riêng

                 - Có 1 tủ đựng hồ sơ chung

                 - Chưa có máy tính, máy in riêng cho TT làm việc

  Với thực trạng CSVC của TT như vậy TT chủ yếu sử dụng hội trường UBND xã, phòngtin học của trường THCS và các nhà sinh hoạt văn hóa cộng đổng ở thôn làm địa điểm để tuyên truyền, bồi dưỡng, mở các lớp học nghề, chuyên đề nâng cao kỹ thuật phát triển nông thôn cho nhân dân.

           - Kết quả điều tra trên địa bàn: xã Tràng An có 7 thôn, 3 trường học từ mầm non đến THCS. Tổng số hộ gia đình: 1580 hộ,  tổng số dân: 5990 người. Số người mù chữ: không có. Số người có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tương đối cao

          - Điều kiện thuận lợi: có được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức cơ quan đoàn thể  trong xã và nhân dân có truyền thống hiếu học, Từ đó trung tâm cơ bản có đủ các điều kiện về CSVC để hoạt động và phát triển. Tuy nhiên còn một số khó khăn: Chủ yếu nhân dân trong xã làm nông nghiệp nên kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, TT còn thiếu hệ thống mạng Inter net, thiếu máy ảnh, máy chiếu, không có máy vi tính.

          - Với thực trạng trên: Hiện tại trung tâm HTCĐ xã Tràng An vẫn thường xuyên khắc phục mọi điều kiện cần thiết để hoạt động và phát triển tốt.