Thới khóa biểu


TTHT CỘNG ĐỒNG

Xã Tràng An

LỊCH PHÁT THANH – TRUYỀN THANH

Năm 2012 -  2013

  

 

MÙA HÈ

THỜI GIAN

NỘI DUNG PHÁT THANH

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

5h – 5h15’

Đài Đông Triều

 

5h15’ – 5h30’

Phát các tin của địa phương

 

5h30’- 6h

Đài Quảng Ninh và Đài TW

 

BUỔI CHIỀU

17h15’ – 17h30’

Đài Đông Triều

 

17h30’ – 17h45’

Phát các tin của địa phương

 

17h45’- 18h30’

Đài Quảng Ninh và Đài TW

 

MÙA ĐÔNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG PHÁT THANH

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

5h15’ – 5h30’

Đài Đông Triều

 

5h30’ – 5h45’

Phát các tin của địa phương

 

5h45’- 6h30’

Đài Quảng Ninh và Đài TW

 

BUỔI CHIỀU

17h15’ – 17h30’

Đài Đông Triều

 

17h30’ – 17h45’

Phát các tin của địa phương

 

17h45’- 18h30’

Đài Quảng Ninh và Đài TW

 

 

 

 

TTHT CỘNG ĐỒNG

Xã Tràng An

LỊCH PHÁT THANH – TRUYỀN THANH

Hàng tuần của năm 2012 - 2013

 

THỨ

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Ghi chú

2

Tuyên truyền tin bài của Đảng – Chính quyền các cấp

 

3

Tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp – Khoa học kỹ thuật

 

4

Tuyên truyền An ninh – Quốc phòng và các  tin bài của các đơn vị , các thôn gửi lên

 

5

Tuyên truyền giáo dục pháp luật

 

6

Tuyên truyền Măng non gương tốt, gương điển hình tiên tiến của các đơn vị

 

7

 Tổng hợp các nội dung trong tuần

 

CN

Phát thanh tại hai thôn Tràng bảng 1 và Tràng Bảng 2 các nội dung

 Chưa có hệ thống loa truyền thanh

 Ghi chú: 14h30’ thứ hai tuần 1 của các tháng họp giao ban – Rút kinh nghiệm – Phân công công tác.