TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Phường Tràng An

 

Số: 11 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Tràng An , ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 11/2019 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11/2019

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xó về việc tổ chức cỏc hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Ban giám đốc đó xõy dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng: Tổ chức thành công lễ kỉ niệm 89 năm  ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất và ngày đại đoàn kết toàn dân , 37 năm ngày NGVN 20/11, các kì họp thường niên của HĐND . Ngoài ra cũng tổ chức thành công ngày hội vệ sinh trường học năm 2019, ngày sử dụng tiết kiệm điện , ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong ATGT và các hoạt động thi văn hóa  văn nghệ và thi giáo viên giỏi cấp trường , cấp thị xó chào mừng ngày NGVN 20/11 và chào mừng 56 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh . Tiếp tục phối hợp với các ban nghành đoàn thể khác thực hiện tốt tập huấn kĩ thuật trồng khoai tây Aclantic, tập huấn chuyên môn về CNTT, tập huấn khởi sự doanh nghiệp,thực hiện tốt ATGT ,trật tự ATXH ,lao động dọn vệ sinh toàn phường tạo môi trường xanh , sạch đẹp cho công tác kiểm tra chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 - Tuyờn truyền sức khỏe phũng cỏc bệnh cho trẻ em và người già ,VSMT .Vệ sinh trường học, ATGT, tuyên truyên pháp luật,tuyên truyền ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện  …

- Phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phũng bệnh cho cây trồng và vật nuôi chăn nuôi 

- Các câu lạc bộ  dưỡng sinh, cầu lông , bóng truyền  vẫn duy trì và hoạt động tốt

. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về ,tiêm chủng mổ rộng , tuyền truyền phòng chống các dịch bệnh  khi thời tiết giao mùa …..

                   2. Khú khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động cũng hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

1

29/10/2019

Sinh hoạt theo chủ đề của Câu lạc bộ stem.

TH Tràng An

20

Tốt

2

31/10/2019

Trưởng THCS Tràng An tổ chức chuyên đề "Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh''

THCS  Tràng An

30

Tốt

4

5/11/2019

Trường Tiểu học,THCS  Tràng An tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 

Các trường học, TH,THCS Tràng An

70

Tốt

5

11/11/2019

Trường Tiểu học Tràng An thực hiện việc tẩy giun cho học sinh năm 2019  

TH  Tràng An 

120

Tốt

6

 

12/11/2019

 Trường Tiểu học Tràng An tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020 

TH Tràng An

100

Tốt

 

7

16/11/2019

Giao lưu kể chuyện "Nhân chứng lịch sử Việt Nam" của trường THCS Tràng An.  

THCS Tràng An

360

Tốt

 

8

18/11/2019

Trường THCS Tràng An tổ chức tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông  

THCS Tràng An

350

Tốt

9

20/11/2019

Lễ kỉ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2019.

 

Các  trường học của Tràng An

1300

Tốt

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 12 /2019

1.Dự kiến các hoạt động:

- Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao mít tinh kỉ để kỉ niệm ngày QĐND 22/12

- Tiếp tục triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông.

- Tiếp tục tuyờn truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT,vệ sinh lớp học , nghiờm chỉnh thực hiện ATGT .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng chống các bệnh cho người,  cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: đường làng sạch , vệ sinh ngừ xừm xanh , sạch , đẹp .

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

 2. Thời gian tổ chức:

                      - Tháng 12 năm 2019

3.  Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ phường  Tràng An phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xó hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của phường, các khu, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ phường, UBND, các dự án, các  trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:(Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ xã ( thị trấn)- t/h;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu