Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất ,kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2020

Chiều ngày 12/06/2020 UBND - hội nông dân phường Tràng An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2020.


  Dự chỉ đạo có đc Vương Văn Thuần, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường. Các đc trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể phường, bí thư chi bộ, trưởng các khu trên địa bàn phường... và các hộ gia đình tiêu biểu đại diện các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2020...


Phát biểu tại hội nghị đc bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường đã biểu dương những kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện và đánh giá những hạn chế trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện còn những khó khăn vướng mắc, nhất là các mô hình chưa mang tính diện rộng, thu nhập cao của các hộ chưa nhiều, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn tự phát, chưa có chỉ đạo phối hợp với các đầu mối như cây củ đậu, vải sớm, vải thiều, sp sen .... Phương hướng, nhiệm vụ 3 năm tới và những năm tiếp theo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đoàn kết, thống nhất để phong trào sx kinh doanh giỏi phường Tràng An có nhiều đổi mới đột phá để kinh tế địa phương ngày càng tăng, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ phường khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025......
Tại Hội nghị hội đồng thi đua khen thưởng phường đã khen thưởng 31 hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu các lĩnh vực như: gia đình ông Nguyễn Viết Sanh - Tiêu biểu mô hình chăn nuôi lợn; Hộ ông Nguyễn Văn Đài (Tràng Bảng 2), hộ Hoà Thúy (Thượng 2) - Mô hình dịch vụ tổ chức sự kiện nhà bạt, dịch vụ vận tải...; Hộ ông Nguyễn Văn Tài (Tràng Bảng 1) Ông Phụng (Hạ 2) , Phạm Văn Bắc (Thượng 2) mô hình vải sớm và các cây có giá trị kinh tế cao...; Hộ ô Vũ Văn Phụng (Thượng 1), hộ bà Hòa, bà Vân (Hạ 2) với mô hình trồng sen lòng vàng.....

 Một số hình ảnh tại hội nghị 

                                                                                                                           NGÔ DUNG


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất