Văn bản mới nhất
V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến
V v bao cao 2 n am thvc hien Chi thi sa 01-CT TU ngay 15 9 2015 oh Ban Thuang vu Thi üy ve tang cueing cong • -tic lath ciao, chi ciao cling tac tuyen truyen, 4n deng thve hien quy clinh dei mu bao hiem
V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, năm học 2017-2018
Kế hoạch điều tra sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017
Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 23 tập thể, tặng Cờ Thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân thuộc Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017
Quyết định về việc phê duyệt danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2017
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục Số hiệu
Thông tư Vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo TT 28 2009 TT-BGDĐT ngày 21 10 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018
Về việc tăng cường công tác bảo vệ, cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản trong trường học
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 1005/PGD&ĐT-CNTT V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến 02/10/17
Số : 2s-klUBND V v bao cao 2 n am thvc hien Chi thi sa 01-CT TU ngay 15 9 2015 oh Ban Thuang vu Thi üy ve tang cueing cong • -tic lath ciao, chi ciao cling tac tuyen truyen, 4n deng thve hien quy clinh dei mu bao hiem 24/09/17
Số: 887/PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, năm học 2017-2018 09/09/17
Số 817 PGD&ĐT Về việc phân công phụ trách, trực, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực của giáo dục và đào tạo tại Trung tâm Hành chính công thị xã 22/08/17
Số 05 CĐ-UBND Công điện về chủ động các biện pháp phòng chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở trên địa bàn thị xã 22/08/17
Số 840 PGD&ĐT Về việc tăng cường công tác bảo vệ, cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản trong trường học 22/08/17
Số 845 KH-PGD&ĐT Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 22/08/17
Số 950 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xã Đông Triều 03/08/17
Số 1900 UBND Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè 03/08/17
Số 04 CĐ-UBND Công điện về chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 2 03/08/17
Số 763 PGD&ĐT Về việc dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của các Trung tâm học tập cộng đồng 03/08/17
số 35/BC-UBND BC ket qua 2 nam thuc hien NQ so 01 cua BTV Tinh uy.pdf 11/03/13
Số 57/QĐ-PGD&ĐT QUYET DINH Ve viec thanh lap Hoi dong coi thi cuo0323c thi giai toan qua internet Vong thi cap huyen - Nam hoc 2012-2013.doc 08/03/13
Số 164/BC-HU BC so 164 cua Huyen uy ve 2 nam thuc hien NQ so 01 cua BTV Tinh uy....pdf 25/02/13
Số: 33/GD&ĐT v v quản lý và sử dụng máy tính xách tay của Trung tâm học tập cộng đồng” 11/01/13
Số 850 PGD&ĐT V v_ Huong dan danh gia cong tac to chuc quan ly va hoat dong TTHTCD.doc 27/12/12
Số 1310/UBND To chuc tuan le huong ung hoc tap suot doi nam 2012.pdf 12/09/12
Số 1242/UBND Tang cuong hoat dong cua trung tam hoc tap cong dong cac xa thi tran nam hoc 2012-2013.pdf 05/08/12
Số 95/BC-HU BC so 95 cua Huyen uy ve So ket 1 nam NQ so 01 cua BTV Tinh uy....pdf 22/05/12
Số 07/KL-HU Ket luan so 07 cua Huyen uy ve So ket 1 nam NQ 01 cua BTV Tinh uy....pdf 22/05/12
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 23 mục.
trong 2