KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2021

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG   ĐỒNG

PHƯỜNG TRÀNG AN

Số: 01 /BC-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tràng An, ngày 1 tháng 1 năm 2021

 

 

                                                                                                                         

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2021

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ phường Tràng An;

            Trung tâm HTCĐ phường Tràng An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01/2021 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền công tác đảm bảo thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông trong dịp đón xuân Canh Tý 2021

Tuyên truyền giữ gìn sự bình an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán 2021.

- Tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, tăng cường công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân Tân Sửu.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 1.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

-  truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ phường Tràng An

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 khu  trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/12/2020 đến 25/1/2021

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 07 khu và hội trường UBND phường Tràng An các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm học 2020-2021; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 07 khu trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm học 2020-2021. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ phường Tràng An.

            - UBND phường Tràng An

            - Xã hội hóa.

 Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ phường Yên Thọ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Xinh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu