KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2021

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG TRÀNG AN

Số: 02 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tràng An , ngày 25  tháng 1 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2021

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 1/2021

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

         

 3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

1

 

20

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

6

Từ 26/1 đến 25/2

130

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, TT HTCĐ phường…

 

c, Giáo dục môi trường

2

40

 Tại UBND phường

 

d, Văn hóa xã hội

8

530

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

50

Hội Nông dân phường

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

1

85

Đoàn TN 7 khu phố, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

8

230

Đoàn TN tổ chức bóng đá các khu phố

các trường học, Văn nghệ chào mừng thị xã Đông Triều…

5

Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch COVID 19  virus mới phức tạp

12

840

Doanh nghiệp, CLB trên địa bàn, toàn Toàn thế các ban ngành, nhân dân, các trường học trên địa bàn phường Yên Tho…

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

13

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh phường

           

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 2/2020

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới Corona gây lên trên địa bàn rất phức tạp. 

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 2.

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ. trước trong và sau tết nguyên đán 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để mừng Đảng, mừng xuân

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH.

- Duy trì và hoạt động đều đặn các Câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng, vật nuôi trong các ngày rét đậm .

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật hàng tuần.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

Dưỡng sinh cho người cao tuổi

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

- Tháng 2 năm 2021

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường

- TT HTCĐ phường Tràng An thực hiện.

- TT HTCĐ phường Tràng An phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ phường, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND Phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ phường Tràng An

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Xinh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu